Home » Услуги » За видовете ремонт на покриви

0


Поддържане доброто състояние на жилищната сграда е отговорна задача. Особено важно е покривът да се намира в отлично състояние, за да може да изпълнява защитната си функция. В зависимост от възникналите проблеми ремонта на покривите може да обхване както самия покрив, така и конструкцията. Естеството на ремонта – основен или текущ, определя времето, необходимо за извършването му и неговата стойност.

Благодарение на периодичните прегледи и своевременно решаване на появилите се проблеми поддържането на покрива в нормално състояние е много лесно. Периодичните проверки за състоянието на покрива позволяват да се видят проблемите в началото на появата им и навреме, а и на изгодна цена да се решат. Това позволява да се предотвратят появата на големи проблеми, например, протичане на покрива през време на пролетните дъждове и топенето на снега.

Понякога се налага и авариен ремонт на покриви. Причините могат да бъдат най-различни – силен вятър, град, както и ненавреме констатирани проблеми. Аварийните ремонти са свързани с протичане на покрива или с нарушаване на цялостната конструкция и последствията са много сериозни както и разходите, необходими за ремонта. За този ремонт ще са необходими много материални разходи, както и трудови, а и необходимото време за извършването му ще е повече.

Евтин е ремонт на покриви, който е свързан с подобряване на външния вид, боядисване или смяна на някои декоративни елементи. Обновяването на лаковото покритие не само визуално ще подобри покрива, но ще гарантира защита на материала от гниене и корозия, което съществено ще продължи срока на ползването му.

Най-скъп и мащабен е основният ремонт на покриви, който включва смяна на носещата конструкция, покривния материал, а по желание на клиента може да се промени конструкцията и да се предаде нов вид на покрива. Понякога се налага да се поправят някои грешки, допуснати при строителството на покрива или трябва да се довърши. Този така да се каже ремонт реконструкция се налага и когато се построи допълнителна постройка с цел разширяване на старата. В този случай трябва да се преработи покрива така, че да се обхванат и двете постройки.

Бюджета, който трябва да се задели за ремонт на покриви е пряко свързан с вида на ремонта.

Leave a Reply

download stellar phoenix photo recovery windows