Home » Енергийна ефективност » Кое е изгодно – пелети или дърва

0

Противопоставянето на пелети, газ и дърва постоянно набира оборот. И ако с газа всичко е ясно – когато се газифицира района. То в райони с автономно отопление много местни жители пресмятат по десет пъти дали да си сложат пелетен котел или да продължат да се отопляват на дърва.

Автоматичното подаване на горивото, автоматичното регулиране на температурата на горивото или помещението всичко това може да се осигури при отопление с пелети. За отоплението с дърва трябва постоянно да се следи, но и тук има възможност за котли, които имат бункер за пълнене и автоматично продължително горене с поддържане на нужната температура.

Малка площ с голямо количество енергия – един тон гранули за горене се равняват на около 3,5 кубически метра дърва. А ако гранулите се съхраняват в специализиран бункер, то това е супер удобно.

А ето и нещо в полза на дървата – те могат и навън да се съхраняват. За пелетите трябва сухо помещение.
При използване на дърва за отопление в жилището и при ниска външна температура то се налага да се зареждат дърва постоянно и да се чисти пепел.

При отопление с гранули е достатъчно да се запасите с една голяма кофа, а ако използват специален бункер, то всичко ще си работи автоматично.

Пелетите за огрев след покупката са готови веднага за ползване, а дървата трябва да се изсушат, нарежат, нацепят и тогава са готови за отопление.

Достъпността на тези видове гориво, от техния периметър на разпространение зависи стопанинът какво гориво ще ползва. По този въпрос няма еднозначен отговор. Има райони където „по дърва се върви” – отиваш в гората, сечеш дърва и си готов за зимата. Но има райони,където снабдяването с дърва е много трудно.

Производителите на гранули за горене снабдяват големите градове и винаги са в наличност.

Доказано е, че при горене гранулите отделят малко количество въглероден окис в сравнение с дървата. Това е свързано с ниската им влажност в сравнение с тази на дървата – влажността на дървата е 20 %, а на гранулите -8 %. За това при горенето на гранулите се изпарява малко вода, а за сметка на това температурата е висока. При високата температура гранулите изгарят много добре и образуват малко пепел.

От всичко казано можем да си направим извода, че пелетите за огрев са много подходящи за отопление.

Leave a Reply

download stellar phoenix photo recovery windows