Home » Общи » Пречиствателни станции – предназначение

0
Пречиствателни станции

Пречиствателни станции

Пречиствателните станции са съоръжения, които се използват за пречистването на водата по своя собствена система от методи. Най-често срещаните пречиствателни станции за отпадъчни води са биологичните. Те работят на принципа на активността на микроорганизмите, които се намират в отпадъчните води, целящи разрушаването на органичните съставки. Броят на микроорганизмите достига до 100 милиона за 1cm³.

Биологичните пречиствателни станции са предназначени за пречистване на отпадъчни води от източници като:

 • Къщи;
 • Вили;
 • Хотели;
 • Всякакви видове малки населени места, които не са свързани към местната канализационна система;

Най-често срещаните източници на отпадъчни води са:

 • Тоалетни;
 • Бани;
 • Перални;
 • Съдомиялни;

Биологичното пречистване е естествен процес, който се ускорява в пречиствателните станции. Основният процес в пречиствателните станции от този тип е превръщането на отпадъчните води в жива маса под формата на активна утайка. Това се постига чрез концентрацията на определен брой микроорганизми в даден басейн. Микроорганизмите се нуждаят от среда, в която има достатъчно хранителни вещества за да могат да съществуват и да се размножават. Процесът на разграждане на веществата при микроорганизмите протича в аеробна среда, където органичната материя се окислява с помощта на кислород до въглероден диоксид и вода.

Етапите през, които минава процесът на биологичното пречистване са три:

 • Денитрификация;
 • Нитрификация;
 • Седиментация;

Този вид пречиствателни станции са идеалния избор за пречистване на битови и промишлени отпадъчни води. Те са високотехнологични, като отговарят на стандартите за най-високо европейско качество.

Същестуват редица фирми, от които може да се закупи конкретната биологична пречиствателна станция. Размерите се определят според нуждите на домакинството или ареала, в който съоръжението ще оперира. Конструкцията на всяка една пречиствателна станция е минала през достатъчно на брой изисквания за да осигури сигурност, надежност и качествена работа на ползвателя си.

Биологичните пречиствателни станции ни дават възможност да работим ефективно в името на природата и екологичното равновесие.

Leave a Reply

download stellar phoenix photo recovery windows