Home » Услуги » Качествена услуга – професионален домоуправител

0

Услугата професионален домоуправител се яви на пазара поради невъзможността много жилищни кооперации да изберат домоуправители и да спазят закона за етажната собственост. Фирмите за професионално управление на етажната собственост разполагат с добре подготвени специалисти. Всеки един от служителите им е добре запознат със закона за етажната собственост и това му позволява да го прилага в работата си.

Ползването на професионално управление на общата собственост е възможно след решение на общото събрание на собствениците на жилища в кооперацията и сключен договор със съответната фирма. Изборът на професионален домоуправител е изгодно решение, защото живущите във входа си осигуряват спокойствие и нормално ползване на всяка обща собственост.

Всички общи части ще бъдат поддържани на нужното ниво. Стълбище и мазе ще са светли и чисти, а асансьорът ще работи безотказно. За всичко това ще се грижи професионалистът по опазване и поддържане на общата собственост. Той е в правото си да свиква общото събрание на собствениците и да поставя неотложните за решаване проблеми. Преди всичко всеки собственик на жилище трябва да внася нужните месечни такси своевременно за да се заплащат редовно общите сметки за ток, вода, асансьор, чистач.

За необходимостта от ремонт на входна дограма, покрив или смяна на щрангове се взема решение от общото събрание и то одобрява предложената от професионалния домоуправител оферта за съответната услуга. Всеки един ремонт се наблюдава и приема от професионалния управител. Той е лицето, което е във връзка с фирмата за поддържане на асансьора и следи за редовните технически прегледи за състоянието на асансьорното оборудване.

Домовата книга и всички приходни и разходни документи се водят и отчитат от професионалния домоуправител. Той следи за спазването на правилника за вътрешния ред в кооперацията и разрешава възникналите междусъседски спорове. С това лесно се справя, защото е външно лице и няма специални отношения към никой от собствениците, което му позволява винаги да взема обективно решение.

Професионалният домоуправител е компитентен по всички въпроси, засягащи собствеността на гражданите и това му дава възможност да решава много въпроси, свързани с общинската администрация. Всички тези професионални качества ще ви бъдат от полза, ако решите да ползвате професионално упрвление на собствеността си.

Leave a Reply

download stellar phoenix photo recovery windows