Home » Енергийна ефективност

Противопоставянето на пелети, газ и дърва постоянно набира оборот. И ако с газа всичко е ясно – когато се газифицира района. То в райони с автономно отопление много местни жители пресмятат по...
Парни инсталации – това са системи, при които в качеството на топлоносител се използва водната пара. Състоят се от източник на пара, паропровод, по който се транспортира до отоплителните уреди...
download stellar phoenix photo recovery windows