Отглеждането на полски, овощни и зеленчукови култури на съвременния етап е практически невъзможно без използване на препарати за растителна защита. Това е свързано преди всичко с увеличената...